Omgevingscommunicatie zelf doen of uitbesteden?

Met Projectradar doet deze vraag er niet meer toe. U kiest voor en/en. Werk niet voor elkaar, maar met elkaar. Dat is het idee. Communiceer samen. Projectradar zorgt voor effectief communicatiemanagement door introducie van een vaste neutrale communicatie-regisseur c.q. procesbegeleider, die de onderlinge afstemming bewaakt.